Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

Dyżury

Wszelkiego rodzaju problemy związane ze studiowaniem na WPiA UW możecie rozwiązywać poprzez uczestnictwo w dyżurach Kierownika Studiów oraz Prodziekana ds. Studenckich.

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 dyżury Kierownika Studiów WPiA UW odbywają się w czwartki o godz. 17:00 w sali 3.2 w budynku CIUW, natomiast dyżury Prodziekana ds. studenckich w środy o godz. 09.45 w sali 3.1 w budynku CIUW. 

Kierownik studiów na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prodziekana wydaje rozstrzygnięcia w sprawach takich jak m.in. przyznanie wpisu warunkowego, wyrażenie zgody na egzamin komisyjny, wyrażenie zgody na zmianę grupy ćwiczeniowej itp. Prodziekan ds. Studenckich oprócz kompetencji kontrolnych wobec decyzji Kierownika podejmuje decyzje w sprawach przyznanych mu na mocy Regulaminu Studiów UW tj. wznowienia studiów, skreślenia z listy studentów, indywidualnej organizacji sesji bądź studiów lub konieczności wydania decyzji administracyjnej, w tym decyzji o obniżeniu czesnego w danym planie ratalnym.

 

REJESTRACJA NA DYŻUR: 

  • Prodziekan ds. studenckich 

    W kwestiach organizacyjnych np. niemożności uczestnictwa we wcześniej zadeklarowanym dyżurze lub chęci przełożenia go na inny termin prosimy o kontakt na adres: prodziekan-dyzury@wpia.uw.edu.pl


     
  • Kierownik studiów 

    W kwestiach organizacyjnych np. niemożności uczestnictwa we wcześniej zadeklarowanym dyżurze lub chęci przełożenia go na inny termin prosimy o kontakt na adres:  kierownik-dyzur@wpia.uw.edu.pl. W sprawach, które chcielibyście zgłosić bezpośrednio Kierownikowi Studiów (np. ze względu na ich wrażliwy charakter) należy zgłaszać się bezpośrednio do dr. Vacheva  adres e-mail: kierownik_studiow@wpia.uw.edu.pl. Informujemy, że na dyżurach Kierownika Studiów nie będą rozpatrywane podania. Składać je możecie jedynie przez system USOS klikając zakładkę „DLA STUDENTÓW” —> „PODANIA” lub bezpośrednio do dziekanatu.


Prosimy, aby:
- wypełniać formularz maksymalnie do dnia poprzedzającego dany dyżur 
- opisać krótko w jednej z oznaczonych rubryk formularza problem z jakim zwracacie się do Kierownika lub Prodziekana, gdyż usprawni to przebieg samego dyżuru jak i umożliwi większej liczbie osób wzięcie w nim udziału.