Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości oraz wniosków o miejsca w Domu Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Powyższe wnioski składane są pocztą albo w dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Komisja nie zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o Stypendium Rektora, wnioskami o zapomogi oraz wnioskami o stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami. Komisja nie zajmuje się również przyznawaniem miejsc w Domu Studenta UW, a jedynie weryfikowaniem sytuacji ekonomicznej studentów ubiegających się o zakwaterowanie. Przy przydzielaniu miejsc w Domach Studenta bierze się pod uwagę sumę punktów przyznawanych za miesięczną wysokość dochodu na członka rodziny oraz odległość miejsca zamieszkania od Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem miejsc zajmuje się Biuro Spraw Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyżury Komisji Stypendialnej odbywają się w pokoju 005 w Collegium Iuridicum I, w godzinach wskazanych na stronie Komisji Stypendialnej na portalu Facebook.

https://www.facebook.com/stypkom

Adres do korespondencji:
Komisja Stypendialna Wydziału Prawa i Administracji UW
Collegium Iuridicum I, pok. 005
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
e-mail: komisjastypendialna@wpia.uw.edu.pl
telefon: (czynny tylko w trakcie dyżuru komisji): 22 55-20-466

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy lub informacji odnośnie Stypendiów?
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.