Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

O nas

Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego tworzą wszyscy studenci Wydziału. Głównym celem organizacji jest obrona praw studentów, popieranie studenckich inicjatyw naukowych i organizacyjnych, opiniowanie decyzji władz Wydziału w sprawach finansowych i dydaktycznych, a także wybór przedstawicieli do kolegialnych organów Wydziału i Uniwersytetu.

Samorząd działa poprzez własne organy wykonawcze i uchwałodawcze oraz inne ciała, w których zasiadają przedstawiciele studentów Wydziału tj. Radę Wydziału, Radę Dydaktyczną oraz Parlament Studentów UW.

Organem wykonawczym Samorządu Studentów jest Rada Samorządu Studentów. Do jej kompetencji należy w szczególności: reprezentacja i bieżące informowanie studentów o sprawach związanych z procesem dydaktycznym i naukowym na Wydziale oraz na Uniwersytecie Warszawskim, a także opiniowanie decyzji władz Wydziału. Rada Samorządu Studentów pełni swoje obowiązki poprzez cztery strukturalnie wyodrębnione komisje tj. Komisję Praktyk, Komisję Dydaktyczną, Komisję Promocji i Organizacji oraz Komisję Kultury.

Rada Samorządu Studentów 2023/2024

 

Przewodnicząca - Katarzyna Rajewska
Wiceprzewodniczący - Daniel Olszewski
Przewodnicząca Komisji Kultury - Alicja Wieczorek
Przewodniczący Komisji Dydaktycznej - Augustyn Żurawski
Przewodniczący Komisji Promocji i Organizacji - Piotr Czestkowski
Przewodnicząca Sekcji Sponsorskiej - Joanna Dominiewska                                                                                                      Pełnomocnik ds. finansowych - Michał Olszewski

Ponadto na stanowisko Przewodniczącej Komisji Praktyk powołana została Katarzyna Świeczka

 

Każda z wymienionych komisji realizuje liczne wydarzenia i projekty, angażujące studentów od I do V roku studiów. Wśród naczelnych inicjatyw wspierających studencką działalność społeczną, charytatywną i organizatorską należy wymienić: Połowinkowy Bal Charytatywny WPiA UW, akcję „Student Prawa Mikołajem”, Sztab WOŚP „Studenci Warszawy”, wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla studentów I roku, dzień otwarty - „Dzień Paragrafu”, spotkania informacyjne z kandydatami na studia, wykłady „PraWOStart”, konkurs arbitrażowy „UW MOOT”, olimpiady przedmiotowe, warsztaty powtórkowe „egzamin w pigułce”, zawody sportowe, szkolenia z zakresu Regulaminu Studiów, praw i obowiązków studenta i funkcjonowania systemu USOS, warsztaty z pisania CV itd. We wszystkich wyżej wymienionych projektach przedstawiciele Samorządu Studentów działają w kooperacji z władzami Wydziału i przedstawicielami kadry naukowej.

Ponadto Rada Samorządu Studentów współpracuje z:

  • Prodziekanem ds. studenckich i Kierownikiem studiów w zakresie organizacji dyżurów dla osób potrzebujących pomocy w kwestiach prawno-regulaminowych, a także zmian dokonywanych w programie studiów,
  • Pełnomocnikiem ds. Jakości Kształcenia w zakresie procesu ankietyzacji pracowników naukowych i ewaluacji zajęć (zarówno stacjonarnych jak i zdalnych),
  • Pełnomocnikiem Dziekana ds. Studenckich Praktyk Zawodowych w zakresie współpracy przy organizowaniu dyżurów, ofert praktyk, spotkań informacyjnych dla studentów rozliczających praktyki sądowe i pozasądowe.

 

https://www.facebook.com/sswpiauw

https://www.instagram.com/sswpiauw/

https://www.linkedin.com/company/samorzadstudentowwpiauw

https://www.youtube.com/channel/UCKkJmy22NmuXc1ptKlyyeWQ