Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami przeznaczone jest dla osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Wypłacane jest maksymalnie od października do czerwca danego roku w wysokości ustalonej na dany rok akademicki. Jego wysokość nie zależy od uzyskiwanego dochodu, lecz od stopnia niepełnosprawności.

W jaki sposób można uzyskać stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami?

Ważne orzeczenie o niepełnosprawności należy zarejestrować w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, następnie wypełnić wniosek w USOSweb i przekazać go w odpowiedniej formie, do BON-u. Wskazana procedura ma za zadanie zapewnić wnioskodawcy maksymalne poczucie komfortu i dyskrecji.

Więcej informacji na temat stypendium specjalnego można znaleźć na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (https://bon.uw.edu.pl/) oraz w Zarządzeniu nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf)

 

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy lub informacji odnośnie Stypendiów?
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.