Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

Komisja Dydaktyczna

Sesja w toku, a Ty martwisz się co zrobić, jeśli powinie Ci się noga?
A może masz już za sobą niezdany egzamin i nie wiesz co dalej?
Nie masz pewności, czy wypełniłeś wszystkie zobowiązania związane z tokiem studiów?
Masz pytanie odnośnie do Regulaminu Studiów albo Programu Studiów?

Skontaktuj się z Nami!

Komisja Dydaktyczna zajmuje się szeroko rozumianą pomocą studentom z zakresu Regulaminu Studiów oraz innych aspektów studiowania na WPiA UW poprzez udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania kierowane do Komisji, propagowanie informacji dotyczących studiowania, organizowanie stałych dyżurów Komisji, a także interwencje w indywidualnych sprawach studentów. Do głównych zadań Komisji należy również obsługa dyżurów Prodziekana ds. studenckich -  dr. Andrzeja Bieleckiego oraz prowadzenie i nadzorowanie zapisów elektronicznych na dyżury. Ponadto Komisja współpracuje z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia, organizuje warsztaty przedmiotowe mające na celu pomoc studentom w odpowiednim przygotowaniu na egzaminy, odpowiada na pytania studentów, monitoruje rejestracje w systemie USOS, oraz zbiera opinie na temat jego funkcjonowania, które raportuje Sekcji Informatycznej Wydziału.

Dodatkowo Komisja zajmuje się organizacją Olimpiad z przedmiotów objętych programem studiów. Udało nam się zorganizować olimpiady z przedmiotów takich jak: Postępowanie administracyjne, Prawa Człowieka i Obywatela, Kryminalistyka oraz Prawo Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz nagród rzeczowych, laureaci otrzymują również wysokie oceny końcowe z egzaminów objętych konkursem.

Poza tym, Komisja organizuje cykl warsztatów powtórkowych ,,Egzamin w pigułce”. Warsztaty służą usystematyzowaniu danej materii realizowanej w ramach danego przedmiotu semestralnego lub rocznego.

O bieżących sprawach dydaktycznych Komisja informuje w formie grafik na swojej stronie na Facebook’u, gdzie stara się możliwie szybko reagować na palące problemy pojawiające się w trakcie roku akademickiego.

Zachęcamy do zadawania pytań na profilu Komisji: https://www.facebook.com/Dydkom/.

Adres e-mail: komisjadydaktyczna.sswpiauw@gmail.com

 

Ważne dokumenty