Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

Licea

W ramach promocji naszego wydziału, Komisja Promocji i Organizacji przeprowadza spotkania dla licealistów, na których studenci przybliżają na czym polega studiowanie, opowiadają o procesie rekrutacji oraz odpowiadają na wszelkie pytania i wątpliwości. Wszystkie najważniejsze informacje poruszane na spotkaniach zawarte są w poniższej prezentacji.
https://drive.google.com/file/d/1zzfcPSdOrerfjg2t8fVkjLj2nwKNzyOO/view?usp=sharing

Jeżeli jesteś licealistą/ką i chciałbyś/aś, żebyśmy zorganizowali spotkanie w Twojej szkole, napisz do nas (rekrutacja@wpia.uw.edu.pl), a my zrobimy co w naszej mocy!

Współpraca WPiA UW z liceami nie kończy się na spotkaniach informacyjnych. Nasza komisja wspiera przyszłych studentów jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji przez organizację akcji “PraWOStart” - cyklu otwartych spotkań z wykładowcami, którego celem jest powtórka materiału przed maturą z Wiedzy o Społeczeństwie.

Zapraszamy serdecznie na stronę internetową naszego wydziału poświęconą rekrutacji: http://rekrutacja.wpia.uw.edu.pl Tam dowiesz się, dlaczego warto studiować właśnie u nas!

Q&A NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

 • 1. Czy prawo to tylko ciągła nauka?

  Oczywiście, że nie! Przy dobrej organizacji i odpowiednim rozplanowaniu nauki, można bez większego problemu wygospodarować sobie czas wolny. Dzięki elastyczności planu zajęć, który na początku każdego roku układacie sami, z pewnością będziecie mogli zaangażować się we wszelkie aktywności studenckie, takie jak działalność w kołach naukowych czy w samorządzie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także podjąć swoją pierwszą pracę związaną z wybranym zawodem prawniczym.

 • 2. Czemu warto iść na prawo niestacjonarne jeśli nie dostało się na stacjonarne?

  Pójście na losowy kierunek studiów, który nie jest związany z planami na przyszłość ani zainteresowaniami w celu przeczekania roku lub poprawiania matury bez podjęcia studiów to tak naprawdę rok w plecy. Studia w trybie niestacjonarnym są możliwością, by pozwolą nie stracić tego roku i nie wypaść z rytmu nauki, do którego później ciężko wrócić. Po roku studiowania można poprawić maturę i przenieść się na studia stacjonarne, dzięki czemu nie pozostaje się w tyle za swoim rocznikiem.

 • 3. Czym prawo niestacjonarne różni się od prawa stacjonarnego?

  Właściwie różnice są niezauważalne, oddzielone są jedynie grupy ćwiczeniowe i wykładowe, ale wciąż są dostępne w różnych godzinach do wyboru. Dodatkowo studenci prawa stacjonarnego muszą wyrobić 3 semestry WF-u, a wymóg taki nie dotyczy prawa niestacjonarnego.

 • 4. Czy można w trakcie studiów przenieść się z prawa niestacjonarnego na stacjonarne?

  Tak, jest to możliwe na dwa sposoby:

  • Pierwszy polega na poprawieniu matury oraz ponownej rekrutacji na studia przez system IRK, ale nie oznacza to powrotu na pierwszy rok. W IRK znajduje się specjalna zakładka dotycząca przenosin.
  • Drugi polega na złożeniu podania do dziekana o zmianę trybu studiów w związku z wybitnymi osiągnięciami naukowymi (wysoka średnia, konkursy, wystąpienia konferencyjne).
 • 5. Czy ciężko połączyć prawo z innym kierunkiem?

  Nie, bardzo dużo studentów naszego wydziału, łączy studiowanie na WPiA z innym, czasem zupełnie niezwiązanym z prawem kierunkiem. Jest to możliwe dzięki elastyczności planu zajęć, który na początku każdego roku student układa sobie samodzielnie.

 • 6. Czy na studiach jest wf?

  Tak, studenci stacjonarni mają obowiązek wyrobienia trzech semestrów zajęć WF. Studenci niestacjonarni są zwolnieni z tego obowiązku, jednak jeśli chcą, to mogą uczęszczać na WF. Jeśli jednak zdecydują się uczęszczać na zajęcia sportowe to oni również będą mieli obowiązek wyrobienia trzech semestrów zajęć.

 • 7. Jakie dokumenty należy złożyć przy rekrutacji?

  Przy rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
  • ankietę osobową zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS
  • dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS
  • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim
 • 8. Jakie są terminy rekrutacji na rok 2021/2022?

  Rekrutacja na prawo stacjonarne:

  I tura rekrutacji

  • początek rekrutacji  7.06. 2021r.
  • koniec rekrutacji  5.07.2021r.
  • ogłoszenie wyników 19.07. 2021r.

  II tura rekrutacji*

  • początek rekrutacji 10.08.2021r.
  • koniec rekrutacji 13.09.2021r.
  • ogłoszenie wyników 24.09.2021r.

  *w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

   

  Rekrutacja na prawo niestacjonarne:

  I tura rekrutacji

  • początek rekrutacji 7.06.2021r.
  • koniec rekrutacji 20.07.2021r.
  • ogłoszenie wyników 29.07.2021r.

  II tura rekrutacji*

  • początek rekrutacji 10.08.2021r.
  • koniec rekrutacji 13.09.2021r.
  • ogłoszenie wyników 24.09.2021r.

  *w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

   

  Rekrutacja na administrację stacjonarną:

  I tura rekrutacji

  • początek rekrutacji 7.06.2021r.
  • koniec rekrutacji5.07.2021r.
  • ogłoszenie wyników 19.07.2021r.

  II tura rekrutacji*

  • początek rekrutacji 10.08.2021r.
  • koniec rekrutacji 13.09.2021r.
  • ogłoszenie wyników 24.09.2021r.

  *w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

   

  Rekrutacja na administrację niestacjonarną

  I tura rekrutacji

  • początek rekrutacji 7.06.2021r.
  • koniec rekrutacji 20.07.2021r.
  • ogłoszenie wyników 29.07.2021r.

  II tura rekrutacji*

  • początek rekrutacji 10.08.2021r.
  • koniec rekrutacji 13.09.2021r.
  • ogłoszenie wyników 24.09.2021r.

  *w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

   

  Rekrutacja na samorząd terytorialny i politykę regionalną:

  I tura rekrutacji

  • początek rekrutacji 7.06.2021r.
  • koniec rekrutacji 5.07.2021r.
  • ogłoszenie wyników 19.07.2021r.

  II tura rekrutacji*

  • początek rekrutacji 10.08.2021r.
  • koniec rekrutacji 13.09.2021r.
  • ogłoszenie wyników 24.09.2021r.

  *w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

   

  Wszystkie niezbędne informacje oraz terminy rekrutacji znajdziesz również na stronie http://rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/ oraz https://irk.uw.edu.pl/pl/

 • 9. Czy wymagane dokumenty muszę złożyć osobiście?

  Osobiste złożenie dokumentów jest najlepszym wyborem, ponieważ w razie ewentualnych braków można je od razu uzupełnić (np. złożyć podpis w odpowiednim miejscu).

  Jeżeli jednak nie masz możliwości osobistego stawiennictwa w celu złożenia dokumentów, możesz upoważnić do tego inną osobę, która zrobi to w Twoim imieniu. Ważne jest, aby przygotować wszystkie niezbędne dokumenty oraz podpisane upoważnienie dla osoby składającej. Przykładowe wzory upoważnienia i klauzule RODO znajdziesz na stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

 • 10. Jak wyglądają egzaminy na studiach - czy to rzeczywiście matura co pół roku?

  Matura to egzamin z dużej ilości materiału, którego przerobienie zajmuje kilka lat. Na studiach przedmioty są semestralne lub roczne, dzięki czemu na egzaminie wymagana jest znajomość znacznie mniejszej ilości materiału, niż w przypadku matury.

  Na WPiA są dwa rodzaje egzaminów - pisemne oraz ustne, jednak większość stanowią egzaminy ustne. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu w pierwszym terminie, każdy student ma prawo do przystąpienia do drugiego (poprawkowego) terminu. 

 • 11. Ile trwają zajęcia na studiach?

  Każde zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji trwają 90 minut. Czas trwania np. WF czy przedmiotów ogólnouniwersyteckich może być krótszy lub dłuższy w zależności od jednostki organizującej zajęcia.

 • 12. Czy na wszystkich zajęciach obecność jest obowiązkowa?

  Zajęcia na odbywające się na WPiA na pierwszych latach studiów można podzielić na wykłady oraz ćwiczenia. Uczęszczanie na wykłady jest nieobowiązkowe, z kolei na ćwiczeniach sprawdzana jest obecność.

 • 13. Czy po profilu matematycznym poradzę sobie na prawie?

  Pewnie, że tak. Prawo to dziedzina, w której odnajdzie się każdy umysł. Chociażby logika prawnicza pokazuje, że warto uważać na matematyce. Mamy studentów po klasach społecznych i humanistycznych, ale też po biologiczno-chemicznych czy po matematyczno-fizycznych.

 • 14. Czy jeśli ktoś zdaje i podstawę i rozszerzenie z wymaganego przedmiotu, to liczone bezwzględnie jest tylko rozszerzenie, nawet jeśli policzenie podstawy byłoby korzystniejsze?

  Nie, system wybierze wyniki tych przedmiotów, które dadzą najkorzystniejsze rozwiązanie punktowe. Chyba że wymagany jest poziom rozszerzony, tak jak w przypadku 4 i 5 kolumny przy prawie stacjonarnym, czy 4 kolumny w innych kierunkach w I stopnia w trybie stacjonarnym.

 • 15. Co decyduje o dostaniu się na studia? Kolejność zgłoszeń czy tylko wyniki?

  O zakwalifikowaniu na studia decyduje wynik rekrutacji oraz konieczność uzyskania minimalnej liczby punktów, zależnej od danego kierunku, np. na prawo jest to 60 pkt., na administrację 50 pkt.

  Komisja układa listę rankingową od najwyższego do najniższego wyniku. Zakwalifikowanych zostaje pierwsze najlepszych osób według limitu przyjęć, reszta osób zapisana jest na liście rezerwowej. Pozycja na liście rezerwowej również zależna jest od uzyskanego wyniku. Im lepszy wynik, tym wyższe miejsce na liście.

  Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego znaczenia.

 • 16. Czy jeśli studiowałam na I stopniu na UW i kontynuuję studia magisterskie na UW, to muszę wyrabiać kolejną legitymację?

  Nie, jeśli twój status studenta jest aktywny (legitymacja nie została zabrana) i wciąż masz miejsce z tyłu na naklejki świadczące o dacie ważności legitymacji, nie musisz wyrabiać nowej. Oznacza to również, że nie musisz składać podania o legitymację ani uiszczać opłaty za ELS.